สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ นับถือ ของ “เชน ธนา”

27 กันยายน 2017

       คนไทยอยู่ความเชื่อมาช้านาน เหมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ พระ และเทพเจ้าที่นับถือ มีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวง ให้ความรุ่งโรจน์ ในหน้าที่การงาน ความรุ่งเรืองของดวงชะตา โดยก่อนหน้านี้ทีมงาน Chaintana.com ได้เคยนำเรื่องความเชื่อองค์พระพิฆเนศ ที่บอส เชน ธนา ลิมปยารยะ นับถือและอัญเชิญท่านมาประดิษฐาน ณ ชั้น 5 ของออฟฟิศ​อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด กันแล้ว ครั้งนี้เรามีเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด ที่บอสใหญ่ คุณเชน ธนา ลิมปยารยะ เคารพ นับถือ มาฝากกันค่ะ

       เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายนที่ผ่านมาคุณเชน ธนาได้เตรียมเครื่องไหว้ชุดใหญ่ทุกองด์ในตึก โดยเตรียมเครื่องไหว้ดังนี้

  • ผลไม้ 5 อย่าง  9 ชุด
  • น้ำแดง 999 ขวด
  • อาหารไหว้เทพเจ้า
  • ถวายทอง
  • ดอกกุหลาบ 99 ดอก

โดยเวลาประมาณ 09:00 น. ได้ตั้งโต๊ะไหว้พระพิฆเนศ หน้าบริษัท เนื่องจากชั้น 5 ปิดปรับปรุง

บอส เชน ธนา และซ้อเจมส์ กณิการ์ ไหว้พระพิฆเนศหน้าบริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด

ผลไม้ 5 อย่างและหนูถวายพระพิฆเนศองค์ใหญ่ประจำบริษัท

องค์พระพิฆเนศ 125 ปี ปางธุดงค์

ท้าวกุมาร หรือท้าวเวสสุวรรณ
       ท้าวกุมาร อีกชื่อเรียกว่า ท้าวเวสสุวรรณ เป็นอธิบดีแห่งอสูรย์หรือยักษ์ เป็นเจ้าแห่งผี เป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมฯ ท้าวเวสสุวรรณ เป็น เทพแห่งขุมทรัพย์ เป็น มหาเทพแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง รักษาสมบัติของเทวโลก ทั้งเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยักษ์ ภูตผีปีศาจทั้งปวง   บอสเชน ธนา ของเราบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณ ท่านช่วยเรื่องการเงิน ความเจริญรุ่งเรือง   ช่วยปกป้องพนักงานและตัวแทนของอมาโด้ทุกคน

น้ำแดง 999 ขวด  ไหว้ท้าวเวสสุวรรณองค์แดง ช่วยในเรื่อง อำนาจ วาสนา บริวาร

น้ำแดง 999 ขวด ไหว้ท้าวเวสสุวรรณองค์เขียว ช่วยในเรื่องการเงิน ความเจริญรุ่งเรือง

น้ำแดง 999 ขวด ไหว้ท้าวเวสสุวรรณองค์เขียว และองค์แดง ที่ชั้น 1

เทพเจ้ากวนอู
       เทพเจ้ากวนอูเป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความกัตตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี และความกล้าหาญ การเคารพสักการะเทพเจ้ากวมอูนั้น เป็นประเพณีที่นิยมทำกันมาหลายพันปี คติความเชื่อนั้นก็แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ซึ่งปกติไม่ได้มีข้อกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด แต่ส่วนมากมักจะสักการะท่านด้วยน้ำชาหรือสุราก็มีรวมทั้งอาหารคาวหวานและผลไม้บอสเชน จึงถวายน้ำชา อาหารคาวหวาน และผลไม้ให้แด่ท่านกวนอู

น้ำชา อาหารคาว หวาน ถวายแด่เทพเจ้ากวนอู

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย
       ไฉ่ซิงเอี้ยหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภเป็นเทพที่ชาวจีนเชื่อกันว่าจะนำโชคลาภการเงินมาสู่ผู้ที่บูชา ในการกราบไหว้บูชา มักนำสิ่งของมีค่า เช่น เงิน ทอง กระเป๋าสตางค์ สมุดบัญชีธนาคาร มาวางไว้ประกอบพิธีไหว้ หรือบางท่านอาจจะถวายเงิน ถวายทอง ให้ธุรกิจความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น  บอสเชน ธนา ได้ถวายเงิน โดยให้เสือคาบเงินไว้  และถวายทองกับท่านไฉ่ซิงเอี๊ย

 

เงินและทองถวายเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

พระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว
       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถยิ่ง จากที่พระองค์ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้มีความทันสมัย ก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยะประเทศด้วยการปฏิรูปด้านต่างๆแก่ประเทศผู้คนจึงนิยมขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิตเช่นกัน จึงเชื่อในการพระราชทาน ให้มีโชคลาภในการประกอบอาชีพ งานที่ทำสะดวกลุล่วง การปลดหนี้หรือถูกรังแก ค้าขาย และจากการประกาศเลิกทาสนั้น จึงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของทั้งพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยะมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” จึงเป็นที่เชื่อกันว่า การสักการะพระองค์ก็เพื่อให้เป็นที่รักของคนทั่วไป หรือเรียกกันว่า เมตตามหานิยม คนไทยจึงเคารพบูชาพระองค์ท่าน และบอสเชน ธนาก็เช่นกัน

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลทที่ 5

              หลายท่านอาจจะมีสิ่งที่เคารพสักการะ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ต่างกันอย่างไป หากจิตใจยึดมั่น เชื่อถือ และศรัทธา ประพฤติดี สิ่งดีๆก็จะตามมา อย่าหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียว จงเชื่อมั่นในตนเอง  สิ่งที่เคารพ ศรัทธา จะเสริมให้เราดียิ่งขึ้น  เจริญขึ้น อย่างเช่น บอส เชน ธนา ลิมปยารยะ