สุนัขทรงเลี้ยง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

24 ตุลาคม 2017

       เชื่อว่าคนไทย ยังคงรู้สึกประทับใจ “สุนัขทรงเลี้ยง”  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อยู่ไม่น้อย ในบทความนี้เราจึงรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสุขนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงรักและเมตตาสุนัขตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ซึ่งสุนัขทรงเลี้ยงนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงสุนัขจรจัดจำนวนมากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและทรงเลี้ยงไว้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมแล้วตั้งแต่ปี 2548 มีสุนัขทรงเลี้ยงทั้งสิ้นมากกว่า 70 ตัว

“บ๊อบบี้” สุนัขตัวแรกที่ทรงเลี้ยงสมัยทรงพระเยาว์

สุนัขตัวแรกที่ทรงเลี้ยงสมัยทรงพระเยาว์เป็นสุนัขไทย ทรงตั้งชื่อให้ว่า “บ๊อบบี้”
คุณโจโฉ เป็นสุนัขพันธุ์เกรทเดน ทรงเลี้ยงเมื่อก่อน พ.ศ. 2500
คุณสุดหล่อ และ คุณหมามุ่ย เป็นสุนัขพันธุ์ดัลเมเชี่ยน
คุณซูซี่ และ คุณคุ้กกี้ เป็นสุนัขพันธุ์คอกเกอร์ สแปเนียล

คุณมะลิเลี้ยงดูคุณทองแดง

“คุณมะลิ” เป็นสุนัขข้างถนน ขนยาวสีขาว ที่หลุดเข้ามาผสมกับคุณสุดหล่อ และคุณหมามุ่ยจนตั้งท้อง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง รัชกาลที่ 9 รับสั่งให้เจ้าหน้าที่รับมาเลี้ยงดู และรักษาขี้เรื้อน คุณมะลิมีลูกกับคุณสุดหล่อและคุณหมามุ่ยจำนวน 9 สุนัข ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงถ่ายรูปลูกสุนัขทั้ง 9 ด้วยพระองค์ และพระราชทานให้กับข้าราชบริพาร

คุณทองกวาว

คุณทองกวาว เป็นสุนัขจรจัดที่อยู่บริเวณร้านตัดผมแห่งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ทรงนำมาเลี้ยงและมีลูกกับ คุณทองแท้ จำนวน 9 สุนัข เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อให้เป็นชื่อต้นไม้ที่มีคำว่า “ทอง” ผสมอยู่ และพระราชทานนามสกุลว่า เจริญเกศ

คุณทองพันดุลย์ เพศผู้ น้ำหนัก 240 กรัม คลอดเอง
คุณทองพันชั่ง เพศผู้ น้ำหนัก 240 กรัม คลอดเอง
คุณทองมีดขูด เพศผู้ น้ำหนัก 200 กรัม ผ่าออก (ชื่อนี้มีความหมายว่า เป็นสุนัขตัวแรกที่ต้องใช้มีดผ่าออกมา)
คุณโล่ห์ทอง เพศผู้ น้ำหนัก 200 กรัม ผ่าออก
คุณทองเดือนห้า เพศผู้ น้ำหนัก 180 กรัม ผ่าออก
คุณสร้อยทอง เพศเมีย น้ำหนัก 80 กรัม ผ่าออก (หรือ คุณทองเปี๊ยก เพราะมีตัวเล็กที่สุด)
คุณทองชมพู เพศเมีย น้ำหนัก 220 กรัม ผ่าออก (ภายหลังเปลี่ยนเป็นทองอุไร)
คุณทองเครือวัลย์ เพศเมีย น้ำหนัก 240 กรัม ผ่าออก
คุณทองเจิม เพศผู้ น้ำหนัก 180 กรัม ผ่าออก (ภายหลังเปลี่ยนเป็นสักทอง) (สุนัขตัวนี้มีขีดขาว ๆ ที่จมูก ต่อขึ้นมาถึงหน้าผาก เป็นรูปลิ่ม และมีจุดสีดำอยู่บนหัวเหมือนมีใครมาเจิมไว้ จึงพระราชทานชื่อว่า ทองเจิม

คุณทองแดง มีลูกกับ คุณทองแท้ จำนวน 9 สุนัข เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อให้เป็นชื่อขนมที่มีคำว่า “ทอง” และพระราชทานนามสกุลว่า สุวรรณชาด

คุณทองชมพูนุท เพศเมีย น้ำหนัก 360 กรัม คลอดเอง
คุณทองเอก เพศผู้ น้ำหนัก 310 กรัม คลอดเอง
คุณทองม้วน เพศผู้ น้ำหนัก 330 กรัม คลอดเอง
คุณทองทัต เพศผู้ น้ำหนัก 350 กรัม คลอดเอง
คุณทองพลุ เพศผู้ น้ำหนัก 300 กรัม ต้องฉีดยาช่วย มีลูกกับคุณหิรัญวารี
คุณทองหยิบ เพศผู้ น้ำหนัก 350 กรัม คลอดเอง
คุณทองหยอด เพศเมีย น้ำหนัก 320 กรัม คลอดเอง มีลูกกับคุณน้ำชา
คุณทองอัฐ เพศเมีย น้ำหนัก 290 กรัม คลอดเอง
คุณทองนพคุณ เพศผู้ น้ำหนัก 360 กรัม คลอดเอง
นอกจากนี้ยังมีคุณทองหลาง เป็นสุนัขเพศเมียที่เลี้ยงคู่กับคุณทองแดง และคุณทองแท้ ซึ่งเป็นสุนัขเพศผู้  ที่มีผู้นำเข้ามาจากเยอรมนีมาถวายมีลูกกับคุณทองแดงและคุณทองกวาว

        คุณทองแดง เป็นลูกของ “แดง” สุนัขจรจัดบริเวณซอยศูนย์แพทย์พัฒนา ถนนพระราม 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9  ทรงนำมาเลี้ยงหลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศูนย์การแพทย์พระราม 9 และนายแพทย์คนหนึ่งนำคุณทองแดงมาทูลเกล้าฯ ถวายให้ทรงทอดพระเนตร คุณทองแดงเกิดหลังลูกๆ ของคุณมะลิไม่กี่วัน และทรงยกให้คุณมะลิเลี้ยงดู คุณทองแดงเกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 มีพี่น้องรวม 7 ตัว ซึ่งชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่า ทองแดง (เพศเมีย) คาลัว (เพศเมีย) หนุน (เพศเมีย) ทองเหลือง (เพศผู้ ได้ไปอยู่บ้านของข้าราชบริพารท่านหนึ่ง) ละมุน (เพศเมีย) โกโร (เพศเมีย) โกโส (เพศเมีย)  ลักษณะพิเศษที่ทำให้คุณทองแดงแตกต่างจากลูกสุนัขตัวอื่น คือ มีสายสร้อยรอบคอครึ่งเส้น มีถุงเท้าขาวทั้ง 4 ขา มีหางม้วนขดเป็นวง ปลายหางดอกสีขาว และมีจมูกแด่น ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายตัวเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ขณะมีอายุได้ 5 สัปดาห์ ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

คุณทองแดง

ในปี พ.ศ.2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9  พระราชนิพนธ์ เรื่อง ทองแดง (The Story of Tongdaeng) เผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน เรื่องทองแดงเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ที่ติดอันดับขายดีที่สุดของประเทศ จนทำให้มียอดสั่งจองหนังสือล่วงหน้า ทั่วประเทศตามมาอีกกว่า 150,000 เล่ม และต่อมา ในปีพ.ศ.2547   พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง ในรูปแบบลายเส้นการ์ตูนโดยใช้ชื่อ “ทองแดงฉบับการ์ตูน” นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 จนกระทั่งปี พ.ศ.2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  พระราชทานส.ค.ส.แก่ประชาชน ในส.ค.ส.ช่วงปีดังกล่าว ล้วนแล้วแต่มีรูปของทองแดง หมอบอยู่ที่ปลายพระบาททุกครั้ง

 ส.ค.ค พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กับคุณทองแดง และคุณมะลิ

คุณทองแดง เป็นสุนัขทรงเลี้ยงที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญ ตราบจนเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 23.10 น. คุณทองแดงก็จากไปอย่างสงบด้วยภาวะชรา ขณะคุณทองแดงนอนหลับพักผ่อน ได้สิ้นลมอย่างสงบ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 สุนัขทรงเลี้ยง ตระกูล “น้ำ”

สุนัขในตระกูล “น้ำ”
คุณทองเย็น (เพศเมีย) และ คุณทองอยู่ (เพศผู้) เป็นสุนัขพันธุ์บาเซนจิ ทั้งคู่ มีลูกสุนัข 7 สุนัข ในตระกูล “น้ำ”
คุณน้ำฝน
คุณน้ำชา เพศผู้ มีลูกกับ คุณทองหยอด
คุณน้ำตาล
คุณน้ำนวล
คุณน้ำฟ้า
คุณน้ำมันปาล์ม
คุณหิรัญวารี เพศเมีย มีลูกกับ คุณทองพลุ

สุนัขในตระกูล “ข้าว”
คุณทองหยอด ลูกของคุณทองแดง มีลูกกับคุณน้ำชา เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547 จำนวน 8 สุนัข ในตระกูล “ข้าว”
คุณข้าวโพดเทียน
คุณข้าวตอกดอกไม้
คุณข้าวหลามตัด
คุณข้าวคลุกกะปิ
คุณข้าวเหนียวมะม่วง
คุณข้าวแดงแกงร้อน
คุณข้าวตังทรงเครื่อง
คุณข้าวเกรียบว่าว เพศเมีย

สุนัขในตระกูล “นิล”
คุณหิรัญวารี มีลูกกับคุณทองพลุ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2547 จำนวน 6 สุนัข ในตระกูล “นิล” เป็นสุนัขเพศผู้ และมีสีดำทั้งหมด
คุณนิลเอก
คุณนิลพานร
คุณนิลพัท
คุณนิลขัน
คุณนิลนนท์
คุณนิลเกสร

สุนัขทรงเลี้ยงในตระกูล “นิล”

       นอกจากสุนัขทรงเลี้ยงแล้ว ยังมีสัตว์ทรงเลี้ยงอื่น เช่น แมว ช้าง และลิง ครั้งหน้าทีมงาน chaintana.com จะนำพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง สัตว์พิการ และสัตว์ป่าจำนวนมาก มาให้ทุกท่านได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านสืบต่อไป

 
 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://spiceee.net/th/articles/27336
https://www.dogilike.com/board/view.php?id=15634