5 อุปนิสัยของผู้ประสบความสำเร็จ

15 พฤศจิกายน 2017

      คนเราทุกคนเกิดมาย่อมมีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ บางคนไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว บางคนค่อยๆ ไป แต่ก็ไปถึงได้ แต่บางคนไปยังไงก็ไปไม่ถึง วันนี้ chaintana.com มี 5 อุปนิสัยของผู้ประสบความสำเร็จ เพื่อปรับใช้ในชีวิต มาฝากค่ะ

      1.เรียนรู้อยู่เสมอ 

      คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือส่วนตัว ต่างเป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่เป็นคนหยุดนิ่ง แต่จะเป็นคนที่ติดตาม ใส่ใจ และคอยศึกษาหาความรู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี ข่าวสารต่างๆ และพยายามนำเอาความรู้ใหม่ๆ นั้นมาใช้ในการทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในชีวิต คนที่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก็เปรียบเสมือนคนที่กำลังล้าหลัง และเดินถอยหลังไปเรื่อยๆ

      2. มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

      คนที่ประสบความสำเร็จ จะมีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จไว้อย่างชัดเจน และเห็นภาพตัวเองว่าประสบความสำเร็จอย่างไร แบบใด นอกจากมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ยังต้องมีแผนปฏิบัติการเพื่อทำให้ตนเองไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้ คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ มักจะกำหนดเป้าหมายแบบลอยๆ บางคนอาจจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็จริง แต่คนเหล่านี้ ไม่เคยมีการลงมือทำอะไรที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เลย เป้าหมายก็เลยกลายเป็นแค่ความฝันลมๆ แล้งๆ เท่านั้น ไม่สามารถที่จะเป็นจริงขึ้นมาได้

      3. เป็นคนที่บริหารเวลาได้ดี

      คนที่ประสบความสำเร็จ จะเป็นคนที่มีวิธีการในการบริหารจัดการเวลาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆ เพราะ 1 วัน มี 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่อยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะจัดสรรการใช้เวลาของเราอย่างไร เพื่อให้ในแต่ละวันสามารถที่จะทำในสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราได้ ยิ่งในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยี และ Social network เข้ามาในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ทำให้เรามัวแต่หลงอยู่ในโลก Social network จนลืมเวลาที่จะต้องใช้ในการสร้างชีวิตของตนเอง การบริหารเวลาได้ดีนั้น ไม่ได้แปลว่าจะต้องทำงานตลอด แต่จะเป็นการใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่า ทั้งในเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว และการพักผ่อน โดยที่ยังคงยึดเป้าหมายที่เราต้องการไว้ให้แน่น

      4. เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดี

      ลองสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ในโลกนี้ อุปนิสัยที่เกือบทุกคนมีก็คือ มีทัศนคติที่ดีต่อทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดี หรือเรื่องที่ไม่ดีก็ตาม คนที่ประสบความสำเร็จจะหาโอกาสในทุกเรื่องเหล่านี้ได้เสมอ และจะมองโลกในแง่ดี เพื่อทำให้ตนเองรู้สึกดี เพราะเมื่อเรารู้สึกดี สิ่งที่ดีๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมาอยู่เสมอ

      5. กล้าที่จะเสี่ยง

      ความสำเร็จของคนเราได้มาก็ต่อเมื่อเราต้องลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ซึ่งบางเรื่องก็ต้องกล้าที่จะเสี่ยงเหมือนกัน คนที่ประสบความสำเร็จ จะเป็นคนที่สามารถคำนวณ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และกล้าที่จะเสี่ยงกับสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน การที่เราไม่เคยคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆ หรือปรับเปลี่ยนสิ่งที่เคยทำให้เป็นสิ่งใหม่ แนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จก็จะน้อยลงไปด้วย

      หากใครที่ยังไม่ไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้  ลองนำ 5 อุปนิสัยของผู้ประสบความสำเร็จไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  หรือปรับใช้กับการทำงานเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้กันนะคะ